Erslev Kirketomt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
140301-56

Fredningsnr.
211410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
Fredningstekst

Erslev kirketomt. Kirketomten fremtræder som en svag højning, der måler ca. 20-30 m x 40 m, og er oversået med granitskærver og kalkmørtelstykker. Arealet er dyrket mark. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er dog tilladt i et omfang som hidtil, forudsat at der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller finder nogen anden form for dyb jordbearbejdning sted.
Undersøgelsehistorie

1553 Registrering via historisk dokumentation
Kulturhistorisk Museum Randers
I Erslev har der i middelalderen været en kirke, nævnt 1448 og 1524. Efter at den i nogen tid havde stået lukket, fik lensmanden på Dronningborg 17/6 1553 kongelig tilladelse til at nedbryde den og benytte stenene til grundvold for slotsmøllen. Fundamenterne blev 1919 fremgravet og atter tilkastet. Kirken har udvendig været 17,6 m lang.

1919 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Uspecificeret institution

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Kirketomten fremtræder som en svag højning, der måler ca. 20-30 m x 40 m, og er oversået med granitskærver og kalkmørtelstykker. Arealet er dyrket mark. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er dog tilladt i et omfang som hidtil, forudsat at der ikke anvendes jordbundsløsnere eller finder nogen anden form for dyb jordbearbejdning sted.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Underjordisk fortidsminde. Intet at se i dyrkede (ved berejsningen græsklædte) mark. Eventuelle beskadeligelser ved dyrkning kun derfor ikke erkendes.

2003 Registreringsprojekt/ødekirker
Kulturhistorisk Museum Randers
Kirken blev nedrevet i 1553, efter at have stået øde i en årrække. Stenene blev brugt til Dronningborg Slotsmølle.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kirketomt. En svag forhøjning kan anes på marken. Ellers intet at se.

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V