Mastrup Kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-165

Fredningsnr.
201865

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kirke, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Fredningstekst
Mastrup kirketomt. Tomten fremtræder som en svag højning i terrænet oversået med brokker af kalkmørtel, tegl og granit. Tomten måler ca. 20 x 30 og ligger lige nord for gårdens stuehus. Arealet anvendes som have. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes som have i samme omfang som hidtil. D. 15/10 1971 tinglyst tilføjelse til dekl.: Bestemmelsen om at mindesmærket ikke må beskadiges ved pløjning eller hen- læggelse af jord ændres således, at pløjning må finde sted i samme omfang og dybde som hidtil, og at det er tilladt at tilføre jord i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten fremtræder som en svag højning i terrænet oversået med brokker af kalkmørtel, tegl og granit. Tomten måler ca. 20 x 30 og ligger lige nord for gårdens stuehus. Arealet anvendes som have. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes som have i samme omfang som hidtil.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tomten fremtræder ikke i terrænet. Adskillige bygninger over kirke og kirkegård iflg. ejerens oplysninger. Tekst lyder lige nord for mus. her skulle iflg. ejeren også være brokker i mulden (dyrkes ikke mere). Iflg. fredningskort og iflg ejeren lå kirken lige øst for det i teksten fredede område. Andet: have. Da der ikke mere ses spor i terræn kan beliggenheden kun klares gennem gravninger. Der skal formodentlig bygges da sønnen har overtaget ejendommen. JGB 7.4.87: Der kan ikke føjes noget til HRK's oplysninger (ejer ikke truffet hjemme). Arealet N og NØ samt Ø for stuehus er uopdyrket og kirketomten derfor helt ukendbar.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963