Skjærum Kapeltomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-56

Fredningsnr.
22028

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Skjærum kapeltomt. Tomten er en i plantagen afmærket firesidet plads, 11 m bred, 22 m lang, og afmærket med sten i hvert hjørne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1553 Registrering via historisk dokumentation
Ringkøbing Museum

1939 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten er en i plantagen afmærket firesidet plads, 11 m bred, 22 m lang, og afmærket med sten i hvert hjørne.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2009 Museal rekognoscering
Journal nr.: HOL 20.581
Holstebro Museum
Undersøgelse med stenspyd af det fredede Skærum kapeltomt efter kapellets fundament.

2010 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HOL 20.581
Holstebro Museum
I de udlagte søgegrøfter konstateredes 13 sikre grave og 4 fyldskifter, der kan være grave. Fundamentsrester, lag med nedbrudt bygningsmaterialer.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Ringkøbing Museum
Kort beskrivelse Kapellet har fysisk været knyttet til/ ligget tæt ved Skærumgård, som Prins Buris 1163 skænkede til Tvis Kloster. Kristne grave fra den ældre middelalder sandsynliggør en ældre privatkirke til storgården. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Tomten er en firsidet plads i plantagen (11 × 22 m) og afmærket med en sten i hvert hjørne. udgravning i 2010 viste en kapeltomt (21 m lang og 11 m bred) opført i munkesten. Den har haft tegltag og kalkmalet puds. Gravene kan ud fra skeletternes armstillinger henføres til den tidlige del af middelalderen. Tilknyttet funktion Helligkilde. Til kapellet har knyttet sig en helligkilde (SV 2515/2). Nedlæggelsestid Efter reformationen (1525-1600). Kapellet har hørt sammen med en helligkilde, som kongen i 1547 skænkede til Ribe Hospital til nedbrydning, for “at forvende til de fattige og syge menneskers gavn, nytte og bedste”. Kapellet blev købt af Knud Gyldenstjerne, men han fik befaling til at nedbryde det i 1553, da “der bruges afguderi og anden uskikkelighed”. Trusselgrad Ikke truet. Henligger som plejet fortidsminde. Kilder TRAP Henningsen, H.: Det hemmelighedsfulde Skærum kapel. I Holstebro Museums årsskrift 2011 Kristensen, H. K.: Skærum Kapel i middelalderen. I Nørre Vosborg i tid og rum. Borg og herresæde. 2014

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2023 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IX, 1, Ringkøbing Amt
1965