Danstrup Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010401-61

Fredningsnr.
262937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse, 0,4 x 6 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Røse, 0,4 x 6 m. Dyrknings- eller gravrøse.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0144
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)