Danstrup Hegn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010401-61

Fredningsnr.
262937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse, 0,4 x 6 m.
Undersøgelsehistorie

1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Røse, 0,4 x 6 m. Dyrknings- eller gravrøse.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi