Nøvling gamle kirkegård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180309-57

Fredningsnr.
240568

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Gravsten, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Gravsten, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
********************************************* 15.3.46 Originaldokument gennem kirkeministeriet tilstillet stiftsøvrigheden til obvaring ved kirkens akter. Notering 1999: ****************** Nøvling gamle kirkegård. Kirkegårdens vestlige langside måler 67 m, og dens østlige langside 64 m (retning N-S). Dens nordlige kortside er 58 m og dens sydlige kortside 55 m (Ø-V retning). I kirkegårdens SV del ligger den fredede gravhøj 2405:2. Bemærk: udmatrikuleret således, at fortidsmindet i 2005 ligger på matr.nr. 12 Den Nordvestlige Del, Nøvling
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nøvling gl. kirkegård; på sydlige ende af bakketop; i kirkegårdens nordende er omridset af Nøvlings gl. kirke (omtalt første gang 1325, flyttet 1917) markeret i Ø/V-lig retning med lave hække i ral og en natursten med inskription; en 1700-tals gravplade er opstillet i kirkens østlige ende nord for alteret; resten af kirkegården er smukt groet til i græs, efeu m.fl. dækplanter, løvkrat og løvtræer; der er ca. 40-50 gravsten, hvoraf nogle få er knækket eller flyttet fra oprindeligt sted; to gravsteder er indhegnet med lavt jernstakit, ellers mangler gravstedsmarkeringer, nogle få gravsteder samlet i det NØ-lige hjørne bliver dog stadig tilset; gravstenene er sat i perioden ca. 1877-1919, en af de "ældste" personer er født i 1811, men er ikke nødvendigvis en af de ældste i aldersmæssig levetid; mange af gravstenene har jugendpræg; opad kirkegårdens vestlige dige, ca. midt på, ligger en gravhøj (2405:2); en enkel lav tofløjet jernlåge ind til kirkegården er sat midt på digets sydside. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Nøvling gamle kirkegård. Kirkegårdens vestlige langside måler 67 m, og dens østlige langside 64 m (retning N_S). Dens nordlige kortside er 58 m og dens sydlige kortside 55 m (Ø-V retning). I kirkegårdens SV del ligger den fredede gravhøj 2405:2 Berejseren går ud fra, at der er dispenseret for granplantagen mellem vej og kirkegård (SN 6112-0419?) (vest for høj og kirkegård). JBA. Forespørgsel: 614-0138. Tinglysning 6111-629. MLB. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Journal nr.: HEM 3903
Museum Midtjylland
Kirkegården ligger omgivet af kirkegårdsdiget og er således ikke umiddelbart truet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)