Egebæksvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-19

Fredningsnr.
263025

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst Dæmning og omløbskanal. Dæmning er oprindelig cirka 90 m lang. Ø for Egebækken ses et stykke dæmning som er cirka 15 m lang, orienteret NØ-SV. Fra det N-ligste punkt på denne del af dæmningen udgår overløbsrenden, cirka 6 m bred for oven og 1,5 m dyb, med retning mod SØ, hvor den 40 m fremme løber ud i en naturlig kløft. V for Egebækken ses en del af dæmningen, som er 50 m lang, orienteret fra V mod Ø drejende en anelse mod SØ. De to dele er afbrudt over en afstand af cirka 25 m (målt ved kronen), hvor Egebækken passerer. Højden fra Egebækken til dæmningens krone er 5 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
1997 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Mølleanlæg. Dæmning og omløbskanal. Dæmningen er opr. Ca. 90 m lang.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0202
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)