Egebæksvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-20

Fredningsnr.
263026

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst Dæmning og omløbskanal. På Egebækkens V-side, en strækning af dæmningen på 25 m fra NV drejende mod Ø. På Egebækkens Ø-side en kort stump dæmning på 4 m. Dæmningen afbrudt over en strækning på 15 m, målt ved kronen, hvor Egebækken løber frit igennem. Fra bækken til dæmningens krone er højdeforskellen 4 m. På en strækning af 20 m langs dæmningens yderside (Ø fra Egebækken) ses overløbskanalen, som er cirka 6 m bred og op til 1,5 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (3)
1997 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0203
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)