Egebæksvang

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-21

Fredningsnr.
263027

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dæmning og omløbskanal. Dæmningen er oprindelig 35 m lang. Orienteret SSV-NNØ. Strækningen N for Egebækken er 10 m. Strækningen S for Egebækken er 15 m. Hvor Egebækken passerer, er dæmningen afbrudt over en strækning på 14 m målt ved kronen. Der er 3,5 m fra kronetop til bækkens bund. Et 1 x 3 x 3 m stor hul i kronen i S-lig del af dæmningen. N om den N-ligste del af dæmningen anes en stump omløbskanal.
Undersøgelsehistorie

1997 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning, opr. 35 m lang SSV-NNØ.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi