Teglstrup Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010406-67

Fredningsnr.
263030

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Flodmålsten

Fredningstekst
Ikke tinglyst Flodemålssten (?). Natursten, 60 x 75 x 25 cm stor. På stenen er indhugget et F. Stenen ligger i bunden af en gravet rende, som forbinder Stensvaddam med Gammel Rørtang Mose. Stenen markerer formentlig rendens bundkote. Sammen med denne sten ses en del tilhuggede sten, som formentlig har dannet renden.
Undersøgelsehistorie  (4)
1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Mulig flodmålsten.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0236
Folkemuseet

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)