Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-76

Fredningsnr.
252948

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, NSJ, men ikke tinglyst Langhøj. 10 x 16 m, orienteret Ø-V. 0,5 m høj, højst i V-enden. Sænkning i midterpartiet. I Ø-enden en 2,3 x 1,1 x 0,5 m stor sten. N for denne i højfoden en ca. halvt så stor sten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Langhøj, 10 x 16 m, Ø-V, 1/2 m høj, højest i V. I østenden stor sten. Nord for denne i højfoden en sten.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0275
Folkemuseet

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)