Horneby Sand, afd. 804
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-77

Fredningsnr.
252944

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt ejer: Høj, 1 x 10 m. Noget afgravet i S-siden.
Undersøgelsehistorie  (3)
1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Høj, 1 x 10 m.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0285
Folkemuseet

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er rundhøj der ligger i lille løvskov. Toppen er ujævn og der er en gammel afravning af sydøstsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)