Krogerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-52

Fredningsnr.
273011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Krogerup matr. nr. 1a. Kronborg skovdistrikt. I Krogerup skov, afd. 712. Mindesten over Frederik Rostgaard. Stenen er en del af et stengærde. Den måler 1,5 m i højden og 1,1 x 0,7 m i tværmål ved jorden. I stenen er indhugget følgende inskription: ANNO 1720 LOOD FREDERIK ROSTGAARD SETTE DENNE STEEN OG 100 FAVNE AF DETTE DIGE
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Mindesten over Frederik Rostgaard. Stenen er del af havegærde.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0339
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, men er ikke en del af et havegærde, men derimod et markdige.

Litteraturhenvisninger  (0)