Horserød hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-62

Fredningsnr.
263028

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,8 x 23 m. Smuk og velformet. Græsklædt med gamle bøge, overvejende gammel bøgeskov. Ung rødgran i NV-siden.
Undersøgelsehistorie  (3)
1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Høj, 1,75 x 23 m.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0911
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)