Horserød Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-63

Fredningsnr.
263029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,3 x 16 m. Enkelte randsten ses. En del sten synlige i højoverfladen. Græsklædt med gamle bøge og en enkelt gammel lærk. I gammel bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Høj, 1,25 x 16 m, enkelte randsten og sten synlige i overfladen.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0912
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)