Horserød Hegn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-63

Fredningsnr.
263029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,3 x 16 m. Enkelte randsten ses. En del sten synlige i højoverfladen. Græsklædt med gamle bøge og en enkelt gammel lærk. I gammel bøgeskov.
Undersøgelsehistorie

1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Høj, 1,25 x 16 m, enkelte randsten og sten synlige i overfladen.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.