Horserød Hegn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-64

Fredningsnr.
262939

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,1 x 14 m. Meget velbevaret.
Undersøgelsehistorie

1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Høj, 1,1 x 14 m.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.