Gurre Vang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-65

Fredningsnr.
262942

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Flodmålsten

Fredningstekst
Flodemålssten. Udkløvet sten, 35 x 45 cm ved grunden, 25 x 28 cm i toppen og 80 cm høj. På siden som vender mod NØ er foroven indhugget et Fz og omtrent midt på stenen en vandret rille (z er formentlig et 2-tal).
Undersøgelsehistorie  (3)
1999 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Flodmålsten.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A0952
Folkemuseet

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)