Horserød Hegn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-67

Fredningsnr.
262940

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse. 0,6 x 7 m. Røsen ligger i forbindelse med jernalderager­system.
Undersøgelsehistorie

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
FR.nr.: 2629:40.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet
Røse, 0,6 x 7 meter. Røsen ligger i forbindelse med jernalderagersystem. Det vides ikke om det er en grav- eller dyrkningsrøse.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi