Horserød Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-68

Fredningsnr.
262941

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse. 0,8 x 7 m. Røsen ligger i forbindelse med jernalderager­felt.
Undersøgelsehistorie  (5)
2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Fr.nr.: 2629:41.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1152
Folkemuseet
Røse, 0,75 x 7 meter. Røsen ligger i forbindelse med jernalderagersystem. Det vides ikke om det er en grav- eller dyrkningsrøse.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Udflydende rest af gravrøse

Litteraturhenvisninger  (0)