Nørreris voldsted

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150501-96

Fredningsnr.
231347

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Dige (skov), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

NØRRERIS VOLDSTED Voldstedet består af et tresidet voldstykke, hvis inderpar- ti er udgravet, således at anlægget er retvinklet tresidet med åben nordside. Voldens ydersider måler ved foden i syd 25, i vest 15 og i øst 20 m. Voldens topflade måler fra 1-3 m i bredden og ligger indtil 2,5 m over det udgravede inderpar- tis jævne bund og indtil godt 4 m over den ca. 4 m brede tørre grav, som dog mangler i nord. Udenom vestgraven løber et ca. 4 m bred og 1 1/4 m højt dige, der efter at have fulgt vest- graven 35 m, fortsætter gennem skoven som et skeldige med for- anliggende, stensat grav mod vest. Voldstedet er skovbevokset, og den gamle eg må ikke fældes. Fredningen omfatter hele vold- anlægget og de nærmeste 100 m af ovennævnte skeldige. Den gamle eg væltede af ælde i 1992.
Undersøgelsehistorie

1920 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Voldstedet består af et tresidet voldstykke, hvis inderparti er udgravet, således at anlægget er retvinklet tresidet med åben nordside. Voldens ydersider måler ved foden i syd 25, i vest 15 og i øst 20 m. Voldens topflade måler fra 1-3 m i bredden og ligger indtil 2,5 m over det udgravede inderpartis jævne bund og indtil godt 4 m over den ca. 4 m brede tørre grav, som dog mangler i nord. Udenom vestgraven løber et ca. 4 m bred og 1 1/4 m højt dige, der efter at have fulgt vestgraven 35 m, fortsætter gennem skoven som et skeldige med foranliggende, stensat grav mod vest. Voldstedet er skovbevokset, og den gamle eg må ikke fældes. Fredningen omfatter hele voldanlægget og de nærmeste 100 m af ovennævnte skeldige.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Mod øst løber et stendige i forlængelse af volden. Diget fortsætter langs skovkanten. Stedet er fint formidlet med infoskilt og seværdighedsskilt. Banken er bevokset med to store løvtræer (bøg) og krat.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er bevokset med gamle løvtræer og krat. Sparsomt græsdække.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ