Pandekagestenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-150

Fredningsnr.
322250

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Pandekagestenen,  Den store Sten. Ellipseformet sten, 1,7 m høj og ca. 6 m lang, 3,3-3,6 m bred. Toppen er temmelig jævn og hælder fra vest mod øst. Siderne i vest og syd temmelig stejle. I den østlige side ses sprækker og ujævnheder med afsprængte mindre partier, og i nordøst ses en begyndende afsprængning. Stenen ligger på en skråning i løvskov og er forsøgt frigravet således, at den nu ligger i en sænkning. Ved stenens østside ligger en mindre blok, der måler ca. 1 x 1,5 m. Sagn: - Stenen kaldes Pandekagestenen, fordi den kunne lide pande- kager og vendte sig, når man bagte dem i kroen ved møllen. - Stenen kaldes også Den store Sten. Den har været et fast, år- ligt udflugtsmål for skolebørnene. Den skulle være kastet af en trold i Reerslev mod kirken, fordi han var sur over klokke- klangen. Trolden brugte et læderforklæde som slynge, men det brast, og stenen faldt.
Undersøgelsehistorie  (2)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0811
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Stenen er kastet af en trold. Stenen kunne lide pandekager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)