Pandekagestenen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-150

Fredningsnr.
322250

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten, Pandekagestenen,  Den store Sten. Ellipseformet sten, 1,7 m høj og ca. 6 m lang, 3,3-3,6 m bred. Toppen er temmelig jævn og hælder fra vest mod øst. Siderne i vest og syd temmelig stejle. I den østlige side ses sprækker og ujævnheder med afsprængte mindre partier, og i nordøst ses en begyndende afsprængning. Stenen ligger på en skråning i løvskov og er forsøgt frigravet således, at den nu ligger i en sænkning. Ved stenens østside ligger en mindre blok, der måler ca. 1 x 1,5 m. Sagn: - Stenen kaldes Pandekagestenen, fordi den kunne lide pande- kager og vendte sig, når man bagte dem i kroen ved møllen. - Stenen kaldes også Den store Sten. Den har været et fast, år- ligt udflugtsmål for skolebørnene. Den skulle være kastet af en trold i Reerslev mod kirken, fordi han var sur over klokke- klangen. Trolden brugte et læderforklæde som slynge, men det brast, og stenen faldt.
Undersøgelsehistorie

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Stenen er kastet af en trold. Stenen kunne lide pandekager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.