Egholm Ø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040401-11

Fredningsnr.
382111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, 2 m høj og ca. 2,7 x 3,3 m stor. På den vestlige side et afsprængt parti op mod toppen samt smalle spræk- ker nedad siden. Den sydlige side har et par sprækker, og dens nedre halvdel skråner stejlt indad. Den østlige side skrå- ner ligeledes stejlt indad i sin sydlige del og har et par mindre, afprængte partier. Stenen ligger på stranden ud for Storskov på den nordligste del af Agersø. Sagn: - Stenen er kastet af en hedensk kæmpe fra Østfyn, fordi han ikke kunne lide at høre klokkerne fra Boelslunde Kirke. I stenen er mærke af kæmpens 10 fingre og af et hårbånd. - Stenen har mærker af hårbånd og fingre, og den er kastet af en troldkvinde på Fyn efter en troldkvinde på Sjælland
Undersøgelsehistorie  (2)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0839
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet fortæller, at stenen er kastet af en kæmpe/trold.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)