Egholm Ø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040401-11

Fredningsnr.
382111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten, 2 m høj og ca. 2,7 x 3,3 m stor. På den vestlige side et afsprængt parti op mod toppen samt smalle spræk- ker nedad siden. Den sydlige side har et par sprækker, og dens nedre halvdel skråner stejlt indad. Den østlige side skrå- ner ligeledes stejlt indad i sin sydlige del og har et par mindre, afprængte partier. Stenen ligger på stranden ud for Storskov på den nordligste del af Agersø. Sagn: - Stenen er kastet af en hedensk kæmpe fra Østfyn, fordi han ikke kunne lide at høre klokkerne fra Boelslunde Kirke. I stenen er mærke af kæmpens 10 fingre og af et hårbånd. - Stenen har mærker af hårbånd og fingre, og den er kastet af en troldkvinde på Fyn efter en troldkvinde på Sjælland
Undersøgelsehistorie

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet fortæller, at stenen er kastet af en kæmpe/trold.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum