Avnsøgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-92

Fredningsnr.
322249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. Sten af granit, nærmest rektangulær, største højde i syd, hvor den er ca. 1 m over markoverfladen, op til 4,7 m lang og 2,4 m bred. Den vestlige side bugner udad. I toppen ses to lange riller. Stenen ligger i græsset eng på skrånende mark op mod et hegn, der adskiller engen fra grusvejen Bakkevej. Sagn: Stenen er kastet af en kæmpe fra Bjergsted Banker.
Undersøgelsehistorie  (2)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0810
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Tenen er kastet af en kæmpe fra Bjergsted Banker.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor vandreblok tæt ved grusvej.

Litteraturhenvisninger  (0)