Oreby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040408-22

Fredningsnr.
382225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten 1,7 m høj og 1,9 x 4 m stor. Nærmest retangulær i nordøst-sydvest. Siderne er stejle bortset mod sydvest, hvor den skråner, og hvor der er afspræng- te partier. I den nordlige side løber en sprække skråt fra top til fod. Toppen, der har talrige, mindre sprækker, er højest mod nordøst, hvorfra den skråner mod sydvest. Ved toppens højeste punkt er et afsprængt parti, hvori ligger en min- dre, trekantet sten, hvor tynde kvartsgange, der løber vinkelret på hinanden, er mere modstandsdygtige mod forvitring end resten af stenen. Stenen har her- ved fået et mønster af forstenede firkanter. Stenen ligger i lille, udyrket område, ca. 20 m nord for bevoksning omkring vandhul, omgivet af ager. Sagn: Stenen er kastet af en trold på Kanehøj mod Sdr. Bjerge kirketårn, men den faldt for tidligt. Stenen er kastet af trolden Etben på Kanehøj efter en karl, der red bort med troldenes bæger fra en høj, der lå mellem Skørpinge og Flakkebjerg. I vrede over ikke at kunne indhente karlen kastede Etben den store sten, hvor der blev mærker efter hans fingre. Troldebægeret blev alterbæger i Flakkebjerg Kirke. Stenen er kastet af en trold på Fyn, der kastede den efter præsten i Flakke- bjerg, som han var blevet vred på, men stenen faldt ned i en sump, hvor den nu ligger, og der kan man endnu se, at han har sat mærke i stenen med fing- rene.
Undersøgelsehistorie  (3)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0840
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet fortæller, at stenen er kastet af en trold.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)