Musestenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050311-10

Fredningsnr.
38284

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Musestenen, 3 x 4 m stor og ca. 2 m høj. Stenen er nærmest oval med rundet top, som fortsætter ned til marken. Nordsiden er noget ujævn med afsprængninger og et par kraftige sprækker; det nordvestlige hjørne er også afsprængt. Sagn: Stenen er kastet af en karl på Møn efter hans utro kæreste, som boede der ved strandbredden. Stenen nåede hverken landet eller pigen Stenen er kastet af en troldkælling på Møn efter Vemmetofte Kloster, da hun hørte klokkerne ringe Stenen er kastet efter Vemmetofte af en kvinde på Møns Klint, fordi hendes kæreste havde svigtet hende Stenen er kastet i strømpebånd af en gammel heks på Møn efter Vemmetofte Kloster. Hun kastede først med småsten, men de røg for langt Stenen er kastet fra Møn af en jomfru, der hadede jomfruklostre Stenen er kastet af en svensk heks efter Vemmetofte kirkeklokker, som hun irriteredes over at kunne høre over sundet Stenen er kastet af en trold på Møn efter Vemmetofte Kloster Stenen er skruet, liggende i toppen af et højt træ, på strandbredden af isen; den faldt senere ned Stenen har ligget længere ude, men er af isen båret hen til sin nuværende plads nærmere Vemmetofte Kloster, det kunne gerne ligne efter, at den engang skal komme der Fra Musestenen kommer de små børn Stenen har været alle Fakse Ladeplads gæsters mål. De skulle bestige den. Navnet kunne komme af, at den ligner en kravlende kæmpemus. Stenen ligger på en strand i Strandskoven.
Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0854
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Musestenen". Flere sagn fortæller, at stenen er kastet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)