Tågerød voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050108-8

Fredningsnr.
352724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tågerød voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet banke, der hæver sig indtil 3 m over de omgivende gravsænkninger. Vold- stedet anvendes som have og gartneri; midt i det fredede areal ligger et beboelseshus og et udhus. Det fredede areal danner en kvadrat, der måler ca. 80 x 80 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog til- ladt at anvende det fredede areal som have og gartneri i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet banke, der hæver sig indtil 3 m over de omgivende gravsænkninger. Voldstedet anvendes som have og gartneri; midt i det fredede areal ligger et beboelseshus og et udhus. Det fredede areal danner en kvadrat, der måler ca. 80 x 80 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det fredede areal som have og gartneri i samme omfang som hidtil.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tågerød voldsted. Som beskrevet på blåt kort. Største højde i S og SØ. Lavest i N, hvor det er helt i plan med tilstødende pløjemark. Udgøres nu af have med beboelseshus og udhus. Adgang kun ad private veje. Ejer ønsker kopi af blåt kort mm.

2003 Diverse sagsbehandling
Køge Museum
Voldsted i lysning i Tågerød skov. Voldstedets tidligere bygninger er revet ned 1740.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)