Sengeløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Høje-Taastrup

Sted- og lokalitetsnr.
020211-92

Printvenlig side
Anlæg og datering  (0)
Undersøgelsehistorie  (1)
2003 Kulturarvsarealer af regional betydning
Journal nr.:
Kroppedal Museum, Arkæologi
Sengeløse har i sin grundplan stadig tydelige spor efter den middelalderlige fortelandsby. Gårdsenhederne har ligget meget fast på de samme tofter gennem tiden. Nord for Sengeløse ved det nuværende Katrineholm har der ligget et voldsted/en befæstet gård i middelalderen - Bytteborg. Katrineholm ligger blot en kilometer nord for kirken i Sengeløse, og det er naturligt at koble oplysningerne om en stormandsgård sammen med kirken, da denne forbindelse mellem stormand og kirke ofte ses ved de tidligste kirkebyggerier. Området ved og omkring Sengeløse giver således mulighed for at studere stormandsgård/kirke fænomenet og en chance for at vurdere en samtidig middelalderlig landbebyggelse og befæstet voldsted. En forløber for middelalderbebyggelsen er endnu ikke stedfæstet men fund af en urnesfibel indikerer, at den er at finde i umiddelbar nærhed. Flere fund fra den yngre del af jernalderen (sb. 020211-49, 59, 68) udenfor kulturarvsarealet peger endvidere på, at man i området kan påvise en kontinuerlig bebyggelse gennem flere århundreder.

Litteraturhenvisninger  (0)