Horne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-63

Fredningsnr.
03134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. Kællingen eller Lyrekællingen måler 3 x 1,6 x 2,2 m. Toppen er spids og højest mod øst, hvorfra topfladen skråner mod vest. Siderne er stejle. Sagn: - Stenen var så høj som en meget stor kvinde, og så var der ligesom hoved på den. Det skal være en kvinde, som engang er blevet til sten. Hun var vist en troldkvinde, som fik skibene til at strande der. Der kom en skipper og strandede. Kvinden sagde, at hun skulle vise vej, men hun ville kun narre ham i hænderne på de andre. Det er det sted, der hedder Tyverenden, fordi de plejede at stjæle fra skibbrudne, men så forstenede skipperen hende. Det var ligesom med Hellig Olav, der sagde til troldkvinden stat du her med rok og sten og gør du ikke nogen mand mén. - Stenen er også kaldt Lyrekællingen. Børnene blev truet til at være artige: pas på Lyrekællingen ikke kommer og tager dig med sig. - Om sommeren er den blevet pyntet med blomsterkranse om halsen. Stenen ligger på stranden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0869
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Kællingen" eller "Lyrekællingen". Sagnet siger, at det skal være en kvinde, der engang er blevet til sten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sagnstren i vandkant ved stranden syd for Hirtshals.

Litteraturhenvisninger  (0)