Vust
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-43

Fredningsnr.
100736

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En af tre større sten med sagn: Den nordligste sten er 1,1 m lang, 0,8 m bred og 1,4 m høj. Toppen er skrå og højest mod nord. Siderne er stejle. Stenen har en lodret række ovale huller. Sagn: På en højderyg på Vust Mark har en række grave ligget, bygget op af vældige stenblokke. Seks lig er fundet. Stedet kaldes Baers Grave efter Kong Baer, som var begravet her. Ingen plov kunne sættes i jorden for sten. De tre sten står op mod et træbælte mellem gårdens indkørsel og marken vest herfor.
Undersøgelsehistorie  (4)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0868
KUAS, Fortidsminder
Stenen indgår sammen med sbnr. 42 og 43 andsynligvis i resterne af en stenrække eller randsten til en langdysse.

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0868
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Stedet kaldes "Baers Grave" efter Kong Baer, som var begravet her. En række grave har ligget her bygget af vældige stenblokke.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved indkørsel nær kirkegårdsdige..

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)