Sandby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050709-19

Printvenlig side
Anlæg og datering  (0)
Undersøgelsehistorie  (1)
2003 Kulturarvsarealer af regional betydning
Journal nr.:
Næstved Museum
I Sandby er fundet 3 runesten, den ene fandtes ved gravning af grav i kirken (forsvundet), en anden sad som hjørnegrundsten, nu opstillet på kirkegården, og brudstykket af en tredie sad i kormuren. Selve kirken er romansk, bygget af kamp, blandet med kridt, faksekalk og enkelte frådsten. Den nærliggende Sandbygård er nævnt i de skriftlige kilder ca. 1305, men kan være ældre. I forbindelse med dybdepløjning forud for læhegn mellem gården og kirken fandtes spredte bopladsspor, som dateres til vikingetid eller ældre middelalder ud fra fund af østersøkeramik. Fra området nord for kirken og syd for gården kendes detektorfund af middelaldermønter. Sandby har formodentlig bebyggelseskontinuitet fra vikingetid til nutid med stormandsgård og tilhørende kirke.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 1, Præstø Amt
1955