Sønder Kirkeby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070212-8

Printvenlig side
Anlæg og datering  (0)
Undersøgelsehistorie  (1)
2003 Kulturarvsarealer af national betydning
Journal nr.:
Guldborgsund Museum
Middelalderlig landbebyggelse med sognekirke. Sønder Kirkeby er placeret centralt i Sønder Herred. I følge den såkaldte Falsterliste fra ca. 1255 ejede kongen det meste af landsbyen. Sdr. Kirkeby Kirke er bygget i 1100-tallet som en af Falsters ældste stenkirker af kridt og granit. Blandt de oprindelige byggesten indgik en runesten fra 900-tallet med en indskrift viet til Thor. I udkanten af Sønder Kirkeby er der ved tørvegravning i 1827 fundet en større sølvskat fra 800-årene med 2 sølvringe og 97 mønter, deraf 4 persiske samt 17 hele og 76 brudstykker af arabiske Dirhem.

Litteraturhenvisninger  (4)
Skovmand,R.
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
1942

Falsterundersøgelsen, bd. 1
1989

Poulsen,K. Løkkegaard
Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog
1989

Christiansen,T.E.
Nationalmuseets Arbejdsmark
1950