Bjergehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-15

Fredningsnr.
130387

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1933, hele højen. Høj, en af "Bjerghøje", 17 x 3,4 m. 5 m vid sænkning i top åben mod V. Foden afpløjet i Ø, N og V. Græsklædt i ager. Foden af sb. 14-15 (1303-88, 87) støder sammen og danner et 1,5 m højt midtparti. Her GI-pæl.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høi, som støder til Nordvestsiden af Baunehøi - udgravet midt i. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,0 x 24 M. I Top mod V. et aabent Skaar, 4 M. br., 1,3 M. d. Fod afpløjet i Ø. og V. Græsgroet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Bjerghøje", 17 x 3,4 m. 5 m vid Sænkning i Top aaben mod V. Foden afpløjet i Ø, N og V. Græsklædt i Ager. Foden af Sb. 14 og 15 støder sammen og danner et 1,5 m højt Midtparti. Her GI-Pæl.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men på siderne mod SV og nord ca. 30 cm høje kanter fra nu tilgroede kreaturbeskadigelser. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1303.84. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der delvist ligger i dyrket mark, delvist i uopdyrket areal med andre høje.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)