Jættebro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-220

Printvenlig side
Anlæg og datering  (0)
Undersøgelsehistorie  (1)
2004 Kulturarvsarealer af national betydning
Bornholms Museum
Velhavende bygd fra ældre bronzealder, romersk jernalder og middelalder med Bornholms rigeste grav fra ældre bronzealder - Lucifers Høj - og et af de rigeste gravfelter fra romersk jernalder ved Jættebro og Gyldenshøj. Ved Maglegård, en af øens største gårde, findes den største kendte jernudvindingsplads og grundmuren af øens eneste gårdkapel fra 1432. I Maglegårdsskoven er der påvist fossile agre, der endnu ikke er forsøgt dateret. Kulturlevnene i ager er udsatte for sønderpløjning. De mest dyrkningstruede anlæg forsøges sikret gennem nødudgravninger.

Litteraturhenvisninger  (2)
Nielsen,F.O.S.
Forhistoriske interesser
1996

Nielsen,F.O.S.
Middelalderens Bornholm
1998