Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-62

Fredningsnr.
1304114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest "Bavnehøj", 11 m (i Ø-V), 8 m (i N-S) x 1,6-2,3 m over nordlige fod. Stærkt afpløjet og afgravet rundtom. Ujævn overflade. Græs- og lyngklædt i ager. Centralgrav sandsynligvis bevaret. Tinglysning af tidl. C.høj. Tinglyst tekst i 1998: Høj, "Bavnehøj". Ca. 2 m høj, diameter 11,5 x 13,5. Største længde i øst-vest. Gamle afgravninger af alle sider. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maalebordsbladet: "Bavnehøj", - 2,0 x 14 M., stærkt formindsket ved Sløjfning rundt om. Nordre Side er afblæst og staar med Skred over Centret. Egnet til Undersøgelse. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Bavnehøj", 11 m (i Ø-V) - 8 m ( i N-S) x 1,6 m (-2,3 m over nordl. Fod). Stærkt afpløjet og afgravet rundtom. Ujævn Overflade. Græs- og lyngklædt i Ager. Centralgrav sandsynligvis bevaret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,3 x 11,0 x 8,0 m. Som tidligere beskrivelse, men mod S står nær toppen en 40 cm. høj kant fra en gl. kreaturskade. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)