Rask hovedgårds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-131

Fredningsnr.
281028

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Muret bro

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Træbro

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Rask hovedgårds voldsted består af en firsidet borgplads, ca. 75 x 80 m, omgivet af vandfyldte 18-26 m brede grave. Gravenes indvendige og udvendige kanter er kampestenssatte. På borgplad- sen ligger Rask hovedgårds hovedbygning. Over den nordøstre grav fører en muret bro, over den sydvestre en træbro. Fredningen omfatter voldstedet og voldgraven til 1 m fra dennes ydre kant. Det samlede areal måler ca. 125 x 125 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets sam- tykke. Borgpladsen må dyrkes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/91-35
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Planlagt oprensning af voldgraven samt fremførelse af kloakforsyningsledning på borgpladsen og i voldgraven.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)