Illerup Ådal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-141

Printvenlig side
Anlæg og datering  (0)
Undersøgelsehistorie  (1)
2004 Kulturarvsareal af international betydning
Skanderborg Museum
Det meget omfattende kulturarvsareal består i hovedtræk af tre lokaliteter: Illerup Ådal med våbenofringer; Forlev Nymølle med ofringer af lerkar, bearbejdede trægenstande og et træidol (gudefigur?) m.m. samt Alken Enge med omfattende fund af menneskeskeletter (ofringer?) m.m. Ofringer fra specielt jernalder er en stor fællesnævner for alle tre lokaliteter. De udgravede dele af Illerup Ådal har været gennem en stor videnskabelig behandling (Jørgen Ilkjær). Forlev Nymølle er publiceret (C. J. Becker og Jørgen Lund). De meget omfattende fund fra Alken Enge er endnu ikke blevet videnskabelig behandlet, men indeholder et meget stor videnskabeligt potentiale. Et landskab med så mange ofringer af forskellig karakter må betegnes som en "hellig dal". Fra Ejsbøl Mose ved Haderslev er det erkendt, at der forefindes våbenofringer stort set over alt i et større mosebassin. På denne baggrund er hele vådbundsdelen af Illerup Ådal inddraget i kulturarvsarealet, da det antages, at våbenofringer kan være foretaget forskellige steder i dalen. Bortset fra det fredede areal ved selve Illerup våbenofferfundet anses bevaringsforholdene for dårlige, da vandstandssænkning i engområderne er udpræget. Kun arkæologiske levn under grundvandsspejlet vil have gode bevaringsforhold. Det frygtes, at der på denne baggrund er gået meget tabt gennem tiden, og der til stadighed sker en gradvis nedbrydning af arkæologiske levn. Selve dyrkningen af engarealerne medfører også en destruktion af arkæologiske genstande i form af tilførte gødningsstoffer. Ud over de ovenfor nævnte sb. numre er følgende sb. numre beliggende indenfor kulturarvsarealet: 160203-1, 2, 3, 5, 103, 105, 105A, 106, 190, 198, 201, 202, 204, 205, 207, 223, 245, 246 og 252. 160206-4 og 8. 160208-40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 68, 80, 83 og 99. Flere af de nævnte sb. numre er fund af ofrede genstande i vådområder. Et mindre areal er fredet, men udenfor dette areal dyrkes engen fortsat med fare for tilførsel af diverse nedbrydende gødningsprodukter m.v.

Litteraturhenvisninger  (4)
Becker,C.J.
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
1972

Ilkjær,J.
Illerup Ådal - et arkæologisk tryllespejl
2000

Lund,J.
Kuml
2002

Offermosen i Illerup Ådal. Silkeborg Statsskovdistrikt og Søhøjlandets økomuseum, folder
2001