Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-86

Fredningsnr.
130482

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 1,7 m. Siden mod S skråt afgravet. Sænkning i top (heri dæksgrav mod V).
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 19-25] 6-7 større Høie ødelagte ved Centralgravninger; en af dem er 58 Fod Tværmaal, 14-15 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 M. h.; ses at være en Del skraat afgravet i søndre Side til henimod Midten. Delvis beplantet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,7 m. Siden mod S skraat afgravet. Sænknig i Top (heri Dækgrav mod V).

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i toppen mod S, 1,5 x 1,5 m., 60 cm. dybt, en smal rende fører ud af hullet mod NV. Hullet er nogle år gammelt, i bunden ligger et par gamle brædder. Uregelmæssige fordybninger i toppen mod V, her står en rusten metalspand. N for højen, mellem denne og nr. 81, nyplantede lærk og birk, tilsyneladende i et tidligere hjørne af kornmarken. Træerne vil med tiden tage udsynet mod V fra nr. 81. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk udsigt mod V. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i kanten af plantage, bevokset med buskads. Fra højen fin udsigt over Hundborg Mose.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)