Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-88

Fredningsnr.
130483

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/5 1889. Husejer Niels P. Christensen Hald Diplom Afmækn.: MS. 1889 Høj, 22 x 3,2 m. Toppen brat sænket, siden afgravet mod SØ. 10 randsten synlige, en stor granitsten i hul i vestlig del af top. I top mod V en dæksgrav. Lyngklædt i ager. MS i top mod V.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig men ødelagt ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 22 M. Toppen bredt sænket ca ½ M., fortsat i en bred, flad Gravning ud mod Nø. Siden noget afgravet mod Sø. 10 Randsten synlige, især i Sv. og S., 5 i Sv. Der er pløjet tæt ind til disse, der opr. stod ca 1,5 M. fra (inden for) Højfoden. Fredlyst, Mærkesten vestlig i Top. Lynggroet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 3,2 m. Toppen buet sænket, Siden afgravet mod SØ. 10 Randsten synlige, en stor Granitsten i Hul i vestlig Del af Toppen. Lyngklædt i Ager. MS i Top mod V. FM 1889 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top med fald mod Ø. Siden har et temmelig stejlt fald mod SØ, men ingen randsten er synlige. Let nedslidt sti i siden mod NØ. Mod SV og V går højsiden direkte over i en skråning ned i en opgivet grusgrav. Det kunne se ud til, at højen på et tidspunkt er blevet restaureret. Den er nu helt tilvokset med græs. Jvf. j. 1215/61. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk udsigt mod V. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Høj beliggende med gl grusgrav mod sydvest.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)