Brudehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-104

Fredningsnr.
130489

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Pengshøj", 16 (i Ø-V) - 14 (i N-S) x 2,2 m. Større sænkninger i overfladen mod S og V. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brudehøi, temmelig flad; ødelagt. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pengshøj (E: Brudehøj), 2,2 x 18 M. Nordre og søndre Side stærkt afgravede, østre noget mindre. Toppen fladt afgravet, vestre Side ligesaa og heri større, dybere Gravninger. I Toppen ligger en 2/3 M. stor Sten. Lerkar er fundne i søndre Side. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Pengshøj", 16 m (i Ø-V) - 14 m (i N-S) x 2,2 m. Større Sænkninger i Overfladen mod S og V. Græsklædt i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hele overfladen præges af gamle, nu tilgroede ujævnheder og fordybninger. Desuden ret omfattende nye kreaturbeskadigelser: På et 3 m. langt stykke nederst på NØ-siden, langs N-lige og S-lige højfod, samt på et 3 m. langt stykke nederst på SV-siden. Det sås, at der havde været køer på højen i år. Ejeren (ejeroplysning på skema) lovede at fylde jord på de friske skader senest inden såning 1983. Han fik pålæg om at hegne højen, hvis der igen skal dyr på marken. (sker ikke de første 3 år). Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)