Vesborg

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-76

Fredningsnr.
301756

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vestborg Voldstedet består af en voldbanke, grav og ydervold, i en ud- strækning af ca. 125 m i øst-vest, indtil 125 m i nord-syd. Fredlysningen sker under forbehold af fyrvæsenets ret i hen- hold til kontrakt af 6. april 1894. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmærket ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle, at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærket. I de tilfælde, hvor der på mindesmærket er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende udstrækning. Matr.nr. 12e: Vestborg. I skellet til Koldby, matr.nr. 12d.
Undersøgelsehistorie

1930 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en voldbanke, grav og ydervold, i en udstrækning af ca. 125 m i øst-vest, indtil 125 m i nord-syd. Fredlysningen sker under forbehold af fyrvæsenets ret i henhold til kontrakt af 6. april 1894. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmærket ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle, at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærket. I de tilfælde, hvor der på mindesmærket er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende udstrækning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2009 Museal udgravning
Nationalmuseet
Som led i forskningsprojektet ”Borgene på Samsø” er der i søgegrøfter på og i anlæggets forskellige volde, voldgrave og borgbanker (185 m2 i alt) blevet undersøgt en adgangsvej, tomten af en nedbrændt bygning og den sidste rest af porttårnet, foruden at borgbankens opbygning er fastlagt, og borgens oprindelige udseende sandsynliggjort. Borgen har været et udpræget militært anlæg (ingen forborg eller ladegård på stedet) og kun fungeret kort tid omkring 1370. Tårnets teglmurede del har haft prestigekarakter

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er tilgroet i store træer, buske og krat på voldene og i graven.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje