Vollerup voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040405-12

Fredningsnr.
362219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vollerupgård voldsted, "Volden" Voldstedet ligger på en langstrakt banke, der er orienteret i nord-sydlig retning. Det måler i nord-syd ca. 100 m og i øst- vest ca. 70 m. Voldstedet, der er dyrket, ligger i kanten af Vollerup mose. Fredningsgrænsen går langs bankens fod, i syd ca. 30 m nord for Vollerupsgårds hovedbygning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebygelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet ligger på en langstrakt banke, der er orienteret i nord-sydlig retning. Det måler i nord-syd ca. 100 m og i øst-vest ca. 70 m. Voldstedet, der er dyrket, ligger i kanten af Vollerup mose. Fredningsgrænsen går langs bankens fod, i syd ca. 30 m nord for Vollerupsgårds hovedbygning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vollerupgård voldsted "Volden". Det måler ca. 4 x 100 x 70 m og ser "afrundet firkantet" til ovalt ud i N-S'lig retning. Mod Ø,N,V afskærmet af mose- engdrag (det østlige en voldgrav ?) og mod S muligvis afsluttet i haven (anes lavning) N for stuehus. Voldstedet er i dyrket mark, og der var enkelte teglfragmenter i overfladen (nylig harvet)- kan godt være nyere, der blev ikke iagttaget knogler eller marksten. Telegrafpæle ved foden af voldstedet mod Ø. Højden er vurderet fra foden af banken mod Ø. Der er plantet tre rækker graner langs haveskel, alder ca. 3 år ? ikke påtalt. (Til ca. 2 m fra ældre hegn) Det ligger lavt i terræn ca. 70 m fra grusvej og 750 m fra landevej. Ejer : Kurt Andersen Vollerupgård Vollerupgård 7 Slagelse ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret bogbanke ved mose-engdrag. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2000 Privat detektorbrug
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Ved besøg den 4.4.2000 afleverede Ole Bundgård en 2,9 cm stor jernkugle og et stk. afhugget blystang. Detektorfund på Vollerup Voldsted

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.