Basnæs Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040418-38

Fredningsnr.
382222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted ved Basnæs Voldstedet består af en næsten kvadratisk borgplads, hvorpå hovedbygningen ligger. Borgpladsen er omgivet af vandfyldte grave, der har kampestenssætninger flere steder ud for hoved- bygningen. Fredningen omfatter borgplads og voldgrave og det fredede areal måler ca. 85 x 85 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene og for- sætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med National- museets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en næsten kvadratisk borgplads, hvorpå hovedbygningen ligger. Borgpladsen er omgivet af vandfyldte grave, der har kampestenssætninger flere steder ud for hovedbygningen. Fredningen omfatter borgplads og voldgrave og det fredede areal måler ca. 85 x 85 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene og forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med Nationalmuseets samtykke.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted ved Basnæs, 3 x 85 x 85 m. Voldstedet fremtræder som beskrevet og hæver sig ca. 3 m over voldgravens vand. Stensatte sider især mod V og langs inderside af voldgraven. Ved ydersiden findes en pælesætning. Der findes 1 nyere hovedbygning på banken, hvor der også er park, alt velholdt. Mos S findes en del af en ydre voldgrav ? - ikke omfattet af fredningen. Den er også velholdt. Der fører murede broer til borgbanken fra V og S. Ejeroplysninger på berejserblanket.

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1995072
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
I fornbindelse med tørlægning af voldgraven fandt man en træspade af eg

1995 Museal detektorbrug
Journal nr.: 1995072
Sydvestsjællands Museum
Ingen fund.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)