Basnæs Voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040418-38

Fredningsnr.
382222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldsted ved Basnæs Voldstedet består af en næsten kvadratisk borgplads, hvorpå hovedbygningen ligger. Borgpladsen er omgivet af vandfyldte grave, der har kampestenssætninger flere steder ud for hoved- bygningen. Fredningen omfatter borgplads og voldgrave og det fredede areal måler ca. 85 x 85 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene og for- sætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med National- museets samtykke.
Undersøgelsehistorie

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en næsten kvadratisk borgplads, hvorpå hovedbygningen ligger. Borgpladsen er omgivet af vandfyldte grave, der har kampestenssætninger flere steder ud for hovedbygningen. Fredningen omfatter borgplads og voldgrave og det fredede areal måler ca. 85 x 85 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene og forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med Nationalmuseets samtykke.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted ved Basnæs, 3 x 85 x 85 m. Voldstedet fremtræder som beskrevet og hæver sig ca. 3 m over voldgravens vand. Stensatte sider især mod V og langs inderside af voldgraven. Ved ydersiden findes en pælesætning. Der findes 1 nyere hovedbygning på banken, hvor der også er park, alt velholdt. Mos S findes en del af en ydre voldgrav ? - ikke omfattet af fredningen. Den er også velholdt. Der fører murede broer til borgbanken fra V og S. Ejeroplysninger på berejserblanket.

1995 Museal besigtigelse
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
I fornbindelse med tørlægning af voldgraven fandt man en træspade af eg

1995 Museal detektorbrug
Sydvestsjællands Museum
Ingen fund.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

den nordlige voldgrav, set fra vest
voldgraven mod NV
den vestlige bro til borgbanken, set fra nord
bolværk mod voldgrav mod nord, set fra nord
voldgraven mod øst, set fra nord
voldgraven mod NØ
sten er faldet ud af konstruktionen i voldgraven mod øst, set fra øst
den sydlige bro til borgbanken, set fra øst
den sydlige bro til borgbanken
voldgraven mod SØ, set fra vest
voldgraven mod SV, set fra øst
voldgraven mod SV
den sydlige voldgrav, set fra vest
træer, rødder og krat ved stenkonstruktionen i voldgraven, den vestlige side af borgbanken
voldgraven mod NV
voldgraven mod SV
den vestlige bro til borgbanken