Padeborg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050410-50

Fredningsnr.
38267

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Padeborg voldsted. Voldstedet består af en lav borgbanke, der i syd, vest og nord skråner ned mod omgivende lavninger, mens den mod øst begrænses af en ca. 11 m bred, vandfyldt voldgrav, hvorover fører en ca. 3,5 m bred muret bro. På borgbanken ligger Sparresholm hovedbygning, der er fredet i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A. Det fredede areal omfatter borgbanken, voldgraven i øst samt skråningerne, der i syd og vest strækker sig ca. 10 m udenfor sydfløjens og vestfløjens ydermure, endvidere en bræmme på 10 m at regne nord for Sparresholm nordfløj, på hvilken bræmme er opført en vinkelfløj til nordfløjen. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 52 m og i nord-syd ca. 65 m. Voldgraven i øst er fredet i en længde af 30 m at regne fra den murede bros nordside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav borgbanke, der i syd, vest og nord skråner ned mod omgivende lavninger, mens den mod øst begrænses af en ca. 11 m bred, vandfyldt voldgrav, hvorover fører en ca. 3,5 m bred muret bro. På borgbanken ligger Sparresholm hovedbygning, der er fredet i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A. Det fredede areal omfatter borgbanken, voldgraven i øst samt skråningerne, der i syd og vest strækker sig ca. 10 m udenfor sydfløjens og vestfløjens ydermure, endvidere en bræmme på 10 m at regne nord for Sparresholm nordfløj, på hvilken bræmme er opført en vinkelfløj til nordfløjen. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 52 m og i nord-syd ca. 65 m. Voldgraven i øst er fredet i en længde af 30 m at regne fra den murede bros nordside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)