Hunesø voldsted

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-317

Fredningsnr.
413061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Overfredningsnævnets kendelse 28.4.82 Hunesø voldsted. Voldstedet består af en rund borgbanke, der ved foden er ca. 20 m i diameter, og hvis topflade hæver sig ca. 2,50 m over bunden af de omgivende, tørre grave, der omgiver banken undta- gen i sydøst, hvor den når helt ud til søens vand. I nord- øst er graven uddybet til en afvandingsgrøft, der fra søen fører ud mod nordvest. Voldgraven står med stejle indtil 4 m høje ydre skråninger. Voldstedet ligger ved den nordvestre ende af Hune sø og er bevokset med større, gamle træer. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 40 m, i øst-vest ca. 30 m. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravens ydre øvre kant, i sydøst dog langs søens bred. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1971 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 4130:61, Status: B

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hunesø Voldsted. Voldstedet består af en rund borgbanke, ca. 20 m i diam. ved foden. Ret lille, uregelmæssig topflade, hvorover går en stærkt nedslidt sti. Banken hæver sig 2,5 - 3,0 m over de omgivende, tørre grave; mod sydøst ligger banken direkte ud til søen. Mod nordøst er graven uddybet til en grøft, der fører videre bort fra søen mod nordvest. I bunden af grøften et lille, støbt stigbordsaanlæg. Voldgraven står iøvrigt med stejle, ydre skråninger, op til ca. 4 m høje. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rund borgbanke, der ved foden er ca. 20 m i diameter, og hvis topflade hæver sig ca. 2,50 m over bunden af de omgivende, tørre grave, der omgiver banken undtagen i sydøst, hvor den når helt ud til søens vand. I nord-øst er graven uddybet til en afvandingsgrøft, der fra søen fører ud mod nordvest. Voldgraven står med stejle indtil 4 m høje ydre skråninger. Voldstedet ligger ved den nordvestre ende af Hune sø og er bevokset med større, gamle træer. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 40 m, i øst-vest ca. 30 m. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravens ydre øvre kant, i sydøst dog langs søens bred. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.