Næsbyholm voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-109

Fredningsnr.
3624193

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Næsbyholm voldsted Næsbyholm voldsted består af en firesidet borgbanke, der er noget uregelmæssig i nordøst. Borgbanken hæver sig indtil 9 m over vandspejlet i de omkringliggende grave. Banken måler ca. 60 x 60 m, og bredde af voldgraven er ca. 10-15 m. I nordvest er graven opfyldt, således at det vestre og det nordre hjørne er intakte. I nordøst, sydøst og sydvest er der træbroer over gravene. På borgbanken, der iøvrigt benyttes som have og park, ligger Næsbyholms hovedbygning. Den nuværende bebyggelse samt broerne over voldgravene er ikke omfattet af fredningen. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravenes ydre overkant; i nordvest efter en linie fra voldgravens ydre vestre hjørne til dens nordre hjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald. Det er tillad at anvende det fredede areal på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1981 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Næsbyholm voldsted består af en firesidet borgbanke, der er noget uregelmæssig i nordøst. Borgbanken hæver sig indtil 9 m over vandspejlet i de omkringliggende grave. Banken måler ca. 60 x 60 m, og bredde af voldgraven er ca. 10-15 m. I nordvest er graven opfyldt, således at det vestre og det nordre hjørne er intakte. I nordøst, sydøst og sydvest er der træbroer over gravene. På borgbanken, der iøvrigt benyttes som have og park, ligger Næsbyholms hovedbygning. Den nuværende bebyggelse samt broerne over voldgravene er ikke omfattet af fredningen. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravenes ydre overkant; i nordvest efter en linie fra voldgravens ydre vestre hjørne til dens nordre hjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald. Det er tillad at anvende det fredede areal på samme måde som hidtil.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Næsbyholm voldsted. Mål: 9 x 85 x 75 m. Firesidet borgbanke, noget uregelmæssig i nordøst. Banken Banken måler ca. 60 x 60 m, gravene er ca. 10-15 m brede. Mod nordvest er graven opfyldt, dog er vestre og nordre hjørne intakte. Træbroer over gravene i nordøst, sydøst og sydvest. På banken ligger Næsbyholms hovedbygning. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)