Fraugdegård voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080803-146

Fredningsnr.
36168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fraugdegård voldsted. Voldstedet består af to holme. I sydvest en uregelmæssig fir- kantet ladegårdsholm, ca. 90 x 110 m, der på alle sider er om- givet af vandfyldte voldgrave med stensatte sider. I nordvest, sydvest og sydøst er gravene ca. 18 m brede og i nordøst ca. 25 m. Adgang til holmen, der er udlagt som park, sker dels ad en dæmning ved det østlige hjørne, dels ad en dæmning over den sydvestre grav. Dæmningen, der er sat af kvadertilhugne kampe- sten, har et enkelt underløb. En bro fører fra det nordlige hjørne af banken over den nordvestre grav. Over den nordøstre grav er en dæmning, ligeledes sat af kvadertilhugne kampesten, med to tøndehvælvede underløb til den nordøstlige holm, der må- ler ca. 70 x 90 m og i nordvest og nordøst er omgivet af vand- fyldte, henholdsvis ca. 65 m og ca. 40 m brede grave. I sydøst er den ca. 10 m brede grav delvis opfyldt, således at kun ca. 20 m ved det østlige hjørne er bevaret. På den nordøstlige holm ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Banken er iøvrigt udlagt som have og park. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet. De eksisterende byg- ninger samt broen over den nordvestre grav og dæmningen over den sydøstre grav berøres ikke af denne fredning, hvorimod de ka kampestenssatte dæmninger med underløb er omfattet af frednin- gen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående hen- vendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have- og parkanlæg i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af to holme. I sydvest en uregelmæssig firkantet ladegårdsholm, ca. 90 x 110 m, der på alle sider er omgivet af vandfyldte voldgrave med stensatte sider. I nordvest, sydvest og sydøst er gravene ca. 18 m brede og i nordøst ca. 25 m. Adgang til holmen, der er udlagt som park, sker dels ad en dæmning ved det østlige hjørne, dels ad en dæmning over den sydvestre grav. Dæmningen, der er sat af kvadertilhugne kampesten, har et enkelt underløb. En bro fører fra det nordlige hjørne af banken over den nordvestre grav. Over den nordøstre grav er en dæmning, ligeledes sat af kvadertilhugne kampesten, med to tøndehvælvede underløb til den nordøstlige holm, der måler ca. 70 x 90 m og i nordvest og nordøst er omgivet af vandfyldte, henholdsvis ca. 65 m og ca. 40 m brede grave. I sydøst er den ca. 10 m brede grav delvis opfyldt, således at kun ca. 20 m ved det østlige hjørne er bevaret. På den nordøstlige holm ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Banken er iøvrigt udlagt som have og park. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet. De eksisterende bygninger samt broen over den nordvestre grav og dæmningen over den sydøstre grav berøres ikke af denne fredning, hvorimod de kampestenssatte dæmninger med underløb er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have- og parkanlæg i samme omfang som hidtil.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fraudegårds voldsted. Borgholm: 70x100 m. Orienteret SV-NØ. Hovedbygningen liggr østligst. Ret ny hundegård opført N for hovedbygningen med kraftige jordgravede stolper. Omgivet af voldgrave mod SV, NV NØ men ikke SØ. Siderne af holmen består af kampstestensmur. Midt på SV siden fører en brokonstruktion med to gennemløb over den ca 20 m brede voldgrav til ladegårdsholmen. Broen har 2 gennemløb og er bygget af råt tilhuggede kvadersten. Ladegårdsholm: NV-siden ca 70, SV-siden 90 m, NV-siden 125 m, SØ-siden: 100 m. Voldgrave på alle sider. Stor indhegning med kraftige jordgravede stolper på den nordlige halvdel. Dam mod N ca. 20x20 m. Mod NV fører gangbro over voldgraven. Vejbro mod V, råt tilhuggede kvadersten, et gennemløb. Dæmning mod Ø. Udlagt som park med græs og træer. Den nuværende avlsgård ligger N for anlægget. Er der disp. til grusgravning indenfor 100 m zonen? Omgivelser: Grusgrav mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Stort instruktivt anlæg - ikke offentlig adgang. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)